Birden Fazla UFT Scriptini Otomatik Çalıştırma

Otomasyon scriptinin vbs dosyası ile nasıl otomatik çalıştırılacağından şu yazıda bahsetmiştim. (yıl 2010. 4 yıl geçmiş. vay be diyor insan:))

Bir vbs dosyasını Schedule Task ile otomatik çalıştırıp, o vbs dosyasının içinden de çalıştırmak istediğimiz “n” tane scripti çağırabiliriz. Nasıl mı? 

Bir array oluşturup, döngüde çalıştırıyoruz. (Arrayleri seviyorum.)

arrTest2Run = Array(“C:MyScriptsTest1”, “C:AutomationTestN”) ‘Script pathlerini yazıyoruz.

Dim qtApp
Dim qtTest
Dim ObjResultsOptions
set qtApp = CreateObject(“QuickTest.Application”)
qtApp.Launch
qtApp.visible = True

for each arrTest in arrTest2Run
qtApp.Open arrTest

set qtTest = qtApp.Test
set objResultsOptions = CreateObject(“QuickTest.RunResultsOptions”)
objResultsOptions.ResultsLocation = arrTest & “Res1” ‘Result folderını değiştirebilirsiniz.
qtTest.Run objResultsOptions
qtTest.Close ‘ Test kapanır.
Next

Bu vbs dosyasını çalıştırdığınızda array’e yolunu yazdığınız tüm scriptler sırayla çalıştırılıyor.

KnowledgeInbox Forums paylaşımlarına teşekkürler.

Siber Güvenlik Siber Savunma

siber

Kuveyt Türk Arge Merkezi tarafından düzenlenen Zinde Zihin Çalıştaylarının 10. programı 27 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşiyor. Çalıştaya konuşmacı olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar konuk oluyor.

Çalıştayın konu başlıkları genel olarak şöyle:

•          Bilgi Teknolojileri ve geleceğe projeksiyon

•          Siber uzay kavramı ve önemi nedir?

•          Bilişim güvenliği ve siber tehditler nelerdir?

•          Önemli siber saldırılar ve etkileri, siber savunma esasları

•          Siber savaş ve ulusal siber güvenlik, yapılması gerekenler ve faaliyetler nelerdir?

Tarih: 27 Şubat 2014 Perşembe

Yer: Kuveyt Türk Genel Müdürlük 2B Konferans Salonu

| Büyükdere Cad. No: 129/1 34394 Esentepe / İSTANBUL

Saat:16:00 – 18 :00

 

Finans Sektörü Üst Düzey Yöneticileri “Test Finance” Panelinde Buluştu

testfinanceTest Finance paneli 19 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Barbaros Point Otel’de finans sektörü çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Aktifbank, ING Bank, Odeabank ve TEB bankalarının CIO’larının konuşmacı olarak yer aldığı panelde, BA-Works yönetici ortağı Emrah Yayıcı ve Yazılım Test ve Kalite Derneği başkanı Koray Yitmen de panelistler arasındaydı.

Katılımcılar arasında test profesyonellerinin yanı sıra, yönetici, analist, proje yöneticisi ve diğer ilgili IT rollerinde çalışanlar da yer aldı.

Finans Sektöründe Yazılım Testinin Önemi“nin konuşulduğu panele TEB Test Yönetimi Departmanı Yöneticisi Vilma Orancı moderatörlük yaptı. Vilma hanımın panelistlere yönelttiği sorular ve gelen cevaplardan kısa notları aşağıda bulabilirsiniz. (Tamamen kişisel notlarımdır. Eksiklik payı olabilir diye notumu düşeyim:) )

Vilma Orancı: Türkiye’de finans sektöründe test süreçlerindeki değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hüseyin Sivri (ING Bank, CIO): Eskiden bankalarda yaşadığımız kesintilerin kaynağı network, sunucu vs. kaynaklıydı. Bugün ise yaşadığımız kesintilerin %60’ı test ve deployment kaynaklı. Test kaynaklı kesintilerin kök sebeplerinde de teste yeterli zaman ayrılmaması, test ortamlarının hazırlanmaması gibi sebepler yer alıyor. Requirement ve test arasında yapısal ilişkiler tutulmuyor.

Koray Yitmen (Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı): Yazılım testi literatüründe yer alan error, bug, failure, defect kelimelerini Türkçe’ye sadece “hata” olarak çevirebiliyoruz. Bu örnek, şimdiye kadar bu konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi.

Test sadece bir hata bulma aktivitesi değildir. Hata oluşmadan önce de statik testlerle “defect prevention” yöntemleri uygunlanmalı. Bu bir çeşit koruyucu hekimlik gibidir. Böylece test ve kalite kavramları birlikte ele alınabilir. Özellikle riskin yüksek olduğu finans ve telekom sektörleri bu alana yatırım yapıyor.

Nilgün Kuruöz (Aktifbank, CIO): Teste analistlerden test mühendislerine aktarılan bir iş olarak bakmıyoruz. Bir analistin yaptığı test ile test mühendisinin yaptığı iş birbirinden çok farklı, farklı tür, farklı bir bakış açısıyla gerçekleşiyor. IT yöneticileri de artık test işini analistlerden merkezi bir test ekibindeki test uzmanlarına verdiği zaman aynı işi farklı bir ekibe veriyorum diye düşünmemeli. Test uzmanlarının çıktısı daha farklı oluyor. Analistler yine happy path testlerine devam etmeli. Test mühendisleri  de böylece daha kompleks senaryolarıyla alanlarında uzmanlaşabilirler.

Test ile birlikte kullanıcı deneyimi kavramı da ele alınmalı ve bu alana yatırım yapılmalı.

Mehmet Ali Cer (TEB, CIO): Testi artık management ve execution olarak iki ayrı kolda ele alıyoruz. Bunun sonucunda en büyük faydayı IT’nin olgunluk seviyesine katkısında görüyoruz.

Yazılım testinde bulunduğumuz nokta henüz emekleme safhası. Yeterince olgunlaşması, test süreçlerinin IT süreçlerine tam entegrasyonu için önümüzdeki birkaç sene var.

Vilma Orancı: Test süreçlerine ne yönde yatırımlar yapmayı planlıyorsunuz? Ne yönde faydalar bekliyorsunuz?

Emrah Yayıcı (BA-Works, Yönetici Ortak): Bugün yaptığımız testler çok fazla fonksiyonel odaklı. Oysa test sadece bu değil. Bu nedenle yatırımlar artık sadece fonksiyonalite testine olmayacak. Usability, security, performance testleri gündemde olacak.

Kullanılabilirlik testlerine yatırımın masraflı olduğu ve ürünün canlıya çıkışını geciktirdiğine dair yanlış bir algı var. Kullanılabilirlik testlerinin sonucundaki faydayı ROI çalışmalarının sonucunda net bir şekilde görüyoruz.

Hüseyin Sivri (ING Bank, CIO): Olaya toplam kalite anlayışıyla bakmak gerekiyor. Teste yapılacak yatırımlar daha çok frameworkler üzerine olacak. Kurumsal mimari çalışmalarıyla test birlikte ele alınacak. Otomatik kod üretimiyle yazılımcı hatası minimize edilecek. ING bu konuya yatırım yapıyor.

Private cloud’a yatırım yapıyoruz. Böylece n tane test ortamında çalışarak farklı proje testlerinin birbirlerini etkilemesini, kesintiye uğratmasını önlüyoruz. Örneğin bir test ortamında vade tarihini ileri almanız gerekiyor. Aynı ortamda koşturduğunuz farklı testlerin bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Bu neden bu konuya yatırım önemli.

Test sonuçlarının deployment kararlarında dikkate alınmasını otomatize etmek üzerinde çalışıyoruz.

Unit test önem verilen konulardan biri.

Requirement – test case- defect arasında izlenebilirliği sağlayarak bunu analist, yazılımcı ve test uzmanlarının değerlendirilmesinde performans kriteri olarak değerlendirmek üzerinde çalışıyoruz.

Mobil uygulama testlerine ağırlık veriyoruz.

Koray Yitmen (Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı): Canlı ortamda test diye bir kavram yok. Bunun adı test değil.

Yazılım testi kültürünün kurum içinde oluşturulması lazım. Bu olgunlaşma, süreçlerin oturulması ve organizasyonel olarak gerekli değişikliklerin yapılmasıyla olur. Teftiş kurulunun diğer birimlerden bağımsız yönetim kuruluna bağlı olduğu bir modeldeki gibi kaliteden sorumlu test ekibinin de üst yönetime bağlı olması, yazılım ekiplerine bağlı olmaması gerekir.

Test ekiplerinin yetkinliklerine yatırım yapılmalı.

Test otomasyonu yatırım yapılan alanlardan biri.

Yazılım testi tek seviye bir uzmanlık alanı değil. Katmanlı bir yapı olarak ele alınarak, technical test analistlere kariyer yolları açılmalı.

Nilgün Kuruöz (Aktifbank, CIO): Aktifbank’ta test ekibi 2012 yılı sonunda kuruldu. İlk önceliğimiz iyi bir ekip kurmaktı. Daha sonra test süreçlerinin yönetimi için tool seçimi önceliklerimiz arasında. Uçtan uca test süreçlerinin yönetimi konusunda toolların eksik olduğunu gördük.

Test tool’u implementasyonunda requirement tarafının doğru ele alınması çok önemli. Requirementların kalitesi testin kalitesini direkt etkiliyor.

Yük ve güvenlik testlerine yatırım yapıyoruz. Bunun için buluttan hizmet satın alıyoruz.

Mehmet Ali Cer (TEB, CIO): Birinci önceliğimiz, insana yatırım. Kurum içinde kültürü oluşturarak testin öneminin herkes tarafından kavranmasını sağlıyoruz. Diğer ekiplerin bu süreçten sağladığı faydaları ön plana çıkarıyoruz.

Dokümantasyonu sevmeyen bir milletiz. Test işinde ise dokümantasyon kaçınılmaz.

İkinci önceliğimiz, test ortamlarına yatırım.

Üçüncü önceliğimiz, test ve yazılım süreçlerinin entegrasyonu.

Dördüncü olarak da, test otomasyon toolları yatırım yapacağımız alanlar arasında.

Berrin K.Walrawen (Odebank, IT Direktörü): Odeabank 2012 kasım ayında kuruldu. Çok kısa sürede çok fazla yeni ürün çıkardık. Yazılımı outsource ettik. Yazılımını kendi yapmadığımız uygulamaların testinde şunlara önem verdik:

– Unit testin dokümante edilmesini sağladık.

– Sistem testlerini outsource ekiple birlikte gerçekleştirdik ve dokümante edilmesini sağladık.

– Entegrasyon testlerini dokümante ettik.

– Regresyon testlerini dokümante ettik.

– Canlıya acil geçişleri minimize ettik.

– UAT(Kullanıcı kabul testi) kesinlikle test değildir anlayışını benimsedik. Test süreci IT içinde tamamlandıktan sonra iş birimi ve müşterilerin testine verdik. Bu kaliteye ciddi anlamda katkı sağladı.

Vilma Orancı: Şube odaklı testten mobil testlere geldik. Yeni mobil dünyada neler değişecek?

Hüseyin Sivri (ING Bank, CIO): Continuous Delivery ve DevOps kavramları önem kazanıyor.

Mobil, HTML5 için cross browser testleri önemli.

Mobil uygulama testlerinde daha yolun başındayız. Atacak çok adımımız var.

Usability kavramı mobilde daha ön planda.

Private cloud, güvenlik testleri, otomasyon ve test sonuçlarının şeffaf raporlanması/risk yönetimi üzerinde çalıştığımız konular.

Koray Yitmen (Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı): Artık e-mail yerine mail diyoruz. Mailin başındaki e’yi düşürerek, mailin elektronik olduğunu belirtmeye gerek duymuyoruz. Aynı şekilde bugün internet bankacılığı, mobil bankacılık derken yarın sadece “bankacılık” diyeceğiz. Bankacılık zaten mobil olacak.

Mobil bankacılıkta da performans testleri ve usability testleri kritik olacak.

Nilgün Kuruöz (Aktifbank, CIO): Gelecek bizi katmansal test anlayışına götürüyor.Business logic ve kanal logic kavramlarıyla katmansal test üzerine konuşacağız. Ayrıca ön yüzlerde test için uzmanlaşma olacağını öngörüyorum.

Mehmet Ali Cer (TEB, CIO): Mobil demek hizmeti daha sorunsuz ve daha güvenli sunmak demektir. Bunun için test kritik bir noktada yer alıyor.

Emrah Yayıcı (BA-Works, Yönetici Ortak): Finans sektöründe fark oluşturmak çok zor. Yeni bir ürün çıkardığınızda rekabet ortamında diğer bankalarda benzer ürünleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyor.Fark oluşturmanın yolu daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaktan geçiyor. User centricity, simplicity kelimelerini daha fazla kullanacağız. Kullanıcının dilinden konuşanlar kazanacak.

Consistency (tutarlılık) önemli. Bir bankanın ATM’sini veya internet şubesini kullanan müşteri aynı menü hiyerarşisini görmek ister. Kullanıcı alışkanlıklarını korumalıyız.

Benchmarking önemli. Ancak aynısını kopyalama şeklinde olmamalı.

Otomasyon, saedce regresyon testinin otomasyonu değildir.

Usability testlerinde kullanılan eye tracking uygulamaları ile ciddi fayda sağlanıyor.

Hüseyin Sivri (ING Bank, CIO): Otomasyona 3,5 yıl önce başladık. Otomasyon scriptlerini kim yazacak? sorunuyla karşılaştık. Developerlar yazdığında, kod yazarken yaptıkları aynı hataları tekrarladıklarını gördük. Script yazımını outsource ettik. Yeni internet bankacılığı testlerinde otomasyonu kullandık. Yeni geliştirmelerde, db kontrollerinde ve fonksiyonel testlerde otomasyon kullanıyoruz.

Test ortamlarının hazırlanması işi IT içinde üvey evlat gibi. Bu alana yatırım yapılmalı.

Mehmet Ali Cer (TEB, CIO): Kurum içinde kültürel değişime önem verilmeli. Test süreçleri entegrasyonunun analistin veya yazılımcının işine sağladığı fayda anlatılmalı. Daha önce IT içinde Proje Yönetimi ekipleri ilk kurulduklarında sancılı bir süreç geçirmişlerdi. Test ekipleri de benzer şekilde zamanla IT’nin vazgeçilmez bir parçası olacak.

Koray Yitmen (Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı): Test, tamamen ayrı bir disiplin. Testin koşturulmasından önce testin analizi yapılmalı. ROI konusu önemli.

Test ekiplerindeki körleşmenin önüne geçilmeli. Buna alternatif outsource ekiplerin alınması olabilir. Ancak bunun da artı ve eksileri mevcut. Test ekiplerinin oluşturulmasında merkezi bir test ekibi mi veya outsource bir ekip mi olmalı, yoksa hybrid bir model mi olmalı sorusunun cevabı kurumun stratejik önceliklerine göre değişebilir.

Nilgün Kuruöz (Aktifbank, CIO): Hybrid bir model ile iç kaynaklar tarafından yönlendirilen outsource ekipleri daha başarılı oluyor. Dönemsel ihtiyaçlar için outsource kaynaklar kullanılabilir. İç kaynaklarda uzmanlaşma önemli.

Test ekibi, yeni mezun personelin yetiştirilmesi için fayda sağlayacak bir yer. Örneğin ADK’da çalışacak bir analistin önce test süreçlerine dahil olarak burada yetişmesi daha sonra rotasyon yapılması faydalı olur.

Emrah Yayıcı (BA-Works, Yönetici Ortak): Core  business ve uygulamaları outsource etmeyiz.

Test ekibinin verimli çalışabilmesi için kafası rahat olmalı. Şirketler test için kariyer yollarını çizmeli.

Her test mühendisi cebine bir domain bilgisini koymalı ve yaptığı işin tekniklerini bilmeli.

Bugün artık web’de hakkınızda ne çıkıyorsa O’sunuz. Test uzmanları bilgilerini, çalışmalarını web’de paylaşmalı.

Hüseyin Sivri (ING Bank, CIO): Yakın gelecekte öne çıkan roller şunlar: Data scientist, IT security, mobil development, test engineering.

Büyük şirketlerde CTO adayları test ekiplerinden geliyor. Çünkü C level için büyük resmi gören, farklı alanlarda deneyim kazanmış profillere ihtiyaç var. Canlıya çıkan farklı ürün gruplarının hepsi test ekibinin kontrolünden geçiyor. Bu nedenle buradaki profesyoneller çok daha fazla deneyim kazanıp stratejik bakış açısına sahip oluyorlar.

Vilma Orancı: Bu alanda çalışanlar için öneri ve mesajlarınız nelerdir?

Nilgün Kuruöz (Aktifbank, CIO): Test içinde uzmanlaşma yolu seçilmeli. Test mühendisleri, teknik veya business’ı seçerek bu alanda Bu uzmanlaşmalı.

Bu alanda iletişim çok önemli. Ön planda olmalı ve insanların eksikliklerini anlatmayı iyi bir iletişimle yönetmeliler.

Mehmet Ali Cer (TEB, CIO): Test Türkiye’de gelişen bir sektör ve bu alanda çok fazla fırsat var.

Testin kurumsal mimariyle kesişen noktalarına ağırlık vermeliler.

Emrah Yayıcı (BA-Works, Yönetici Ortak): Yaptığın işi satmak önemli. Rakamsal verilerle konuşmalısınız. Kaç test senaryosu koşturuldu, hangi kritiklik seviyesinde kaç defect bulundu vs.

Yazar notu: Finans sektörünün üst düzey yöneticilerini bu organizasyonda bir araya getiren Yazılım Test ve Kalite Derneği’ne ve katılımcılara teşekkür ediyorum.  Yazılım testinin teknik detaylarına hakim üst düzey yöneticileri ve bu alana yatırım yapacaklarını görmek yazılım test sektörü için ciddi umut verici.

Design for Experience Ödüllerinde Yarı Finaldeyiz!

announcing-dfe-smallUluslararası Design for Experience Ödüllerine aday olan Kuveyt Türk UX Ekibimiz “Effective In-House Team” kategorisinde yarı finale seçildi.

Son bir yılda yaptığımız çalışmalar ve XTM ürünü kapsamında çalıştığımız UX sürecimizle başvurduğumuz programda, “Design for Experience Awards” jürileri uzman değerlendirmeleri sonucunda yarı final başarısını duyurdular. Yaptığımız çalışmaların uluslararası platformda takdir edilerek ödüllendirilmesi gurur verici. Bu süreçte özverili çalışmaları için ekibime teşekkür ediyorum. Gerek bu programa başvuru sürecindeki teşviği ve birlikte çalıştığımız süre boyunca profesyonel destekleri için başta Mustafa Dalcı olmak üzere Userspots ekibine de çok teşekkür ediyorum.

Design for Experience Awards programının jürileri kimler mi?  Jürilere bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Final ödülleri için değerlendirme süreci devam ederken Design for Experience Awards nedir diyenler kısaca göz atabilirler:

Design for Experience (DfE) is a community organization of passionate experience design professionals and academics devoted to maturing practices related to human-centered research, design, strategy, and engineering.

Our primary, flagship program is UX Magazine, a comprehensive, free resource that connects an audience of approximately 100,000+ people to high-quality content, resource, and opportunities for professional improvement. We’ve also launched the first international Design for Experience Awards program to bring recognition to people, teams, products, services, and companies that have achieved success in the field of experience design.

We’re also busy creating a community-established set of standards and an accredited, open-source curricula that practitioners can use to educate themselves and further their professional growth. Through our Research Initiative, we’re working to bridge the realm of experience-oriented practice to that of academic and commercial scientific research so we can put more research into practice and raising practical questions up the ivory tower.

We are proud to announce the international Design for Experience (DfE) Awards program. This program, operated in partnership with UX Magazine, recognizes people, teams, and companies that have achieved success in the design of user- and customer-centered products or services.

Akademik Bilişim 2014 Konferansındayız

ab2014-logo

[for English]

Bu yıl Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 tarihlerinde Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.  Kuveyt Türk UX ekibi olarak bildiri sunumumuzla konferansta yer alacağız.

“Bankacılık Sektöründe Kullanıcı Deneyimi Araştırması: Dijital Şube, XTM” bildirisiyle 5 Şubat tarihinde 14:00-16:00 saat aralığında görüşmek üzere.

1-4 Şubat tarihlerinde konferans öncesi kursların da olduğu konferansa katılım için web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Bildiri : “Bankacılık Sektöründe Kullanıcı Deneyimi Araştırması: Dijital Şube, XTM”

Yazarlar: Fatma Molu, Öznur Ünver, Mustafa Atlı, Haluk Yazıcı

Özet: Kullanıcı deneyimi, son kullanıcının bir firma ve firmanın sunduğu ürün ve hizmetler ile olan tüm etkileşimini kapsar. Bu alandaki pratik ve teorik çalışmalar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insana ve insanın ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilmesini amaçlıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte günlük hayatımızın içinde yer alan bankacılık hizmetleri farklı kanallardan müşterilere sunulmaktadır. Bu bildiride dijital şube konseptiyle hayata geçirilen, alanında ilk olan XTM cihazının kullanılabilirliğini iyileştirmeye yönelik yapılan kullanıcı deneyimi araştırmasına yer verilmiştir. Yapılan kullanıcı deneyimi araştırmasında uygulanan yaklaşım ve metotlara literatürdeki karşılıkları referans verilerek yer verilmiştir. Araştırma sonucundaki bulgular ve çözüm yolları farklı perspektiflerden değerlendirilmiştir. Bu bildiri kullanıcı deneyimi alanında bankacılık sektöründe yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonucudur.

Anahtar Sözcükler: Kullanıcı deneyimi, dijital şube, kullanılabilirlik, bankacılık, XTM

English version>>

Kuveyt Turk UX team will present the paper in Academic Informatics Conference in Mersin University, Turkey. The conference is on 5-7 February 2014.

The presentation of the paper with the topic of “User Experience Research in Banking Sector: Digital Branch, XTM” is on the session at 02:00 pm-04:00 pm.

There is also training courses before the conference. You can get extra information from the conference web site.

Paper: User Experience Research in Banking Sector: Digital Branch, XTM

Authors: Fatma Molu, Öznur Ünver, Mustafa Atlı, Haluk Yazıcı

Abstract: User experience covers all aspects of the end-user’s interaction with the company, its services, and its products [15]. The aim of practical and theoretical studies in this domain is to develop information and communication technologies to address people and their needs.With developing technology, banking services are offered to customers through different channels in our daily lives. In this paper, conducted user experience research for XTM, which is implemented by the digital branch concept, is represented. The user experience research approach and applied methods are referenced by the provisions from the literature. The findings and solutions od research are evaluated from different perspective s. This paper is the result of extensive research in the field of user experience, in the banking industry.

Keywords: user experience, digital branch, usability, banking, XTM